BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

04 / 03/ 2021, 07:03:31

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu ảnh:

Nhìn hình, bạn sẽ thấy Chúa Giêsu phản ứng rất dữ dội. Người đang lật tung bàn đổi tiền. Vì sao Chúa Giêsu làm như vậy, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay.

2. PHÚC ÂM: (Ga 2,13-25)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do Thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do Thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì đã chứng kiến những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Đó là Lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

II. TRÌNH BÀY BỨC ẢNH

1. Phân tích hình ảnh: Các bạn thấy gì trong bức ảnh ?

 • Hình ảnh gồm có những gì ?

+ Hình ảnh gồm nhiều người, những con bò, những con bồ câu trong lồng, bàn ghế, tiền, những túi tiền, ...

+ Hình cho thấy đây là cảnh ban ngày, nơi buôn bán trong đền thờ.

 • Nhân vật đang làm gì ?

+ Người mặc áo trắng khoát khăn đỏ là Chúa Giêsu, đang lật tung bàn đổi tiền, tay trái cầm roi.

+ Có hai người đang lượm tiền, một người đang dắt con bò, một người đang khiêng chuồng bồ câu, … Họ đang giận dữ với Chúa Giêsu.

2. Hình ảnh đánh động con người: Bạn thích gì trong bức ảnh?

 • Khi xem bức ảnh này, các bạn cảm thấy thế nào ?

+ Vui, buồn, yêu hay ghét, sợ hay thích ?

 • Các bạn thấy điều gì đang xảy ra ?

+ Chúa Giêsu lên Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ.

 • Hình ảnh đánh động bạn như thế nào ?

+ Chúa Giêsu nổi giận vì Đền thờ của Thiên Chúa đã bị tục hóa và trở nên nơi buôn bán, đổi chác tiền bạc. Đền thờ không còn hình ảnh linh thiêng, thánh thiện vì các tư tế đã để nó trở thành “hang trộm cướp”, phục vụ những lợi lộc vật chất thấp hèn của họ. Thánh Phaolô nói: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16) Tôi chính là Đền thờ của Chúa Thánh Thần, tôi đã sống như thế nào để gìn giữ ngôi Đền thờ của mình ? Tôi có biến tâm hồn mình thành hang ổ của trộm cướp, của gian dối, của ganh tỵ, của kiêu ngạo, … ?

3. Hình ảnh cho Giáo lý: Hình muốn nói lên điều gì?

 • Trò chơi: “Ai là ai”
 • Chuẩn bị:
 •  Câu Lời Chúa: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).
 •  Hình trình chiếu.
 • Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội. Cho các đội nhìn kỹ lại hình đã được trình chiếu trong vòng 1 phút 30 giây. Các đội phải cố gắng nhớ các nhân vật trong đó. Mỗi đội cử một người lên. Người quản trò sẽ chỉ một nhân vật và người đại diện diễn tả bằng hành động (không được nói) sao cho người trong đội đoán được là ai trong hình đã được chiếu đang làm gì. Mỗi đội chỉ được đoán 1 lần. Đội nào đoán trúng thì thắng. Số vòng chơi tùy người quản trò sắp xếp.
 • Nhấn mạnh đến câu Lời Chúa nhằm làm các em nhớ và thuộc.
 • Qua hình ảnh, bạn nhận thấy điều gì ?

+ Giống như Chúa Giêsu đã muốn thanh tẩy Đền thờ Thiên Chúa, tôi cũng thanh tẩy tâm hồn mình cho xứng đáng là Đền thờ của Chúa Thánh Thần.

+ Nhìn thái độ của nhứng người đổi tiền, những người buôn bán, tôi phải biết từ bỏ những đam mê của cải vật chất để trung thành phục vụ Chúa và gìn giữ đền thờ của Người linh thiêng, thánh thiện để trở nên xứng đáng cho Chúa ngự vào.

4. Hình ảnh gợi lên bài học: Qua hình ảnh, Chúa muốn nói với ta điều gì?

 • Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi phải biết thanh tẩy chính mình khỏi những đam mê dục vọng, khỏi những gian tham bất công, khỏi những kiêu căng đố kỵ, … để tôi trở nên xứng đáng hơn thành nơi Chúa ngự đến.
 • Việc thực hành: “Thanh tẩy tâm hồn”

Chúa mời gọi mỗi người phải biết thanh tẩy chính mình khỏi những đam mê dục vọng, khỏi những gian tham bất công, khỏi những kiêu căng đố kỵ, … Vì vậy, mỗi ngày, bạn hãy dành thời gian để xét mình và nhìn lại ngày sống: tôi đã sống như thế nào trong ngày ? Tôi đã gìn giữ Đền thờ của Thiên Chúa nơi tôi như thế nào ?

III. KẾT THÚC

 • Câu chuyện:

ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Vua Trajano là hoàng đế cai trị nước Rôma từ năm 98 đến năm 117. Nhà vua đã cấm đạo, và đã bắt Thánh Ignatio, Giám mục thành Antiochia. Tại tòa án, nhà vua đã chế nhạo đạo Công giáo, rồi gọi Thánh Ignatio là thằng quỉ xấu xa, Thánh Giám mục Ignatio thưa lại rằng:

- Tâu đức vua, chẳng có ai gọi người mang Thiên Chúa trong mình là thằng quỉ dữ được.

Nhà vua hỏi lại:

- Vậy ông mang Thiên Chúa trong mình ư ?

Thánh Giám mục Ignatio trả lời:

- Tâu đức vua, phải! Tôi mang Thiên Chúa trong mình, vì những người đã chịu phép rửa tội, sống đời sạch tội, đều là đền thờ của Thiên Chúa. Bởi vậy, không hạnh phúc nào lớn lao cho bằng người Công giáo, bằng được trở nên đền thờ Thiên Chúa; và cũng chẳng có gì can hệ cho con người bằng phải luôn là đền thờ cho Thiên Chúa ngự.

Nghe xong, hoàng đế Trajano đã lên án rằng:

- Ignatio thành Antiochia là người đã cậy mình vì mang Thiên Chúa trong mình nên phải điệu đến Rôma, để làm của ăn cho thú dữ.

Thánh Ignatio chấp nhận cái chết vì gìn giữ đền thờ của Thiên Chúa nơi mình. Ngài quyết không chối đạo nhưng luôn một mực làm chứng cho Chúa. Giọt máu các thánh tử đạo rơi ra để gìn giữ đức tin, để thanh tẩy những tội nhân, những hạt giống, những tâm hồn như chúng ta. Chúng ta phải biết noi gương các ngài mà gìn giữ đền thờ của Thiên Chúa nơi chính mình. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. Ta phải luôn luôn thanh tẩy để tâm hồn được xứng đáng với Chúa.

 • Cầu nguyện kết thúc và giải tán.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con là đền thờ của Chúa, là nơi Chúa ngự đến. Xin cho chúng con biết thanh tẩy mình khỏi những đam mê, những dục vọng của danh, lợi, thú để chúng con xứng đáng hơn làm nơi Chúa ngự đến và để chúng con biết đem Chúa đến cho tha nhân. Amen.

 

Tác giả: Ban Giáo Lý Giáo phận Vĩnh Long
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: