BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH: CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

11 / 06/ 2021, 05:06:13

 

 

/data/files/CH%C3%9AA%20NH%E1%BA%ACT%20XI%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20NI%C3%8AN%20N%C4%82M%20B.pptx

Tác giả: Ban Giáo lý Giáo phận Vĩnh Long
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: