BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (NĂM B)

05 / 06/ 2021, 09:06:43

Download file PPTS tại đây:

/data/files/CH%C3%9AA%20NH%E1%BA%ACT%20L%E1%BB%84%20M%C3%8CNH%20M%C3%81U%20TH%C3%81NH%20CH%C3%9AA%20N%C4%82M%20B.pptx

Tác giả: Ban Giáo lý giáo phận Vĩnh Long
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: