SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (số 1-25)

Trân trọng kính gửi đến quý vị các files audio SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO. Bản dịch chính thức của Ủy ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Nội dung văn bản đã được đăng trong mục VĂN KIỆN của trang web này (giaolyductin.net)

Để nghe, xin quý vị click vào các đường link sau để chọn và nghe theo số [GLHTCG_...MP3]

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ quý vị trong bình an và ân sủng của Ngài.

Vp. Ủy ban Giáo lý Đức tin.

------------------------------

GLHTCG_LOIMODAU.mp3

LỜI MỞ ĐẦU

PROOEMIUM

“Lạy Cha,… sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,3-4). “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12), ngoài Danh Chúa Giêsu.

GLHTCG_số 1-3.

GLHTCG_số 4-10.mp3

GLHTCG_số 11-12.mp3

GLHTCG_số 13-17.mp3

GLHTCG_số 18-22.mp3

GLHTCG_số 23-25.mp3

Audio khác