8/11: Thánh Giuse Nghi, Phaolô Ngân, Martinô Thịnh, Martinô Thọ và Gioan Baotixita Cỏn

08 / 11/ 2014, 01:11:32

Ngày 8 tháng 11

Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, Phaolô Nguyễn Ngân, 
Martinô Tạ Đức Thịnh, Martinô Thọ 
và Gioan Baotixita Cỏn

(+ 1840)Ba linh mục Nghi, Ngân, Thịnh, và hai giáo dân Thọ, Cỏn đều bị bắt tại làng Kẻ Báng, Nam Định và được phúc tử đạo cùng một ngày.


Cha Giuse Nguyễn Đình Nghi

Sinh năm 1771 tại làng Kẻ Vồi, Hà Nội. Mồ côi từ nhỏ nên ngài đã theo giúp cha già Liêm. Lớn lên được gửi vào Chủng Viện và chịu chức linh mục năm 30 tuổi. Ngài được cử làm cha phó xứ Sơn Miêng, Kẻ Bạc và Phúc Nhạc, sau đó làm cha sở Đa Phạn và Kẻ Vồi cho tới khi bị bắt. Ngài là một linh mục rất lo lắng cho giáo hữu, đặc biệt siêng năng việc giải tội và giảng dạy.


Cha Phaolô Nguyễn Ngân

Sinh năm 1771 tại làng Kẻ Bền, Thanh Hóa. Ngài học cùng lớp với cha Nghi. Sau khi chịu chức linh mục, ngài được cử giúp các xứ Phúc Nhạc, Duyên Mậu, Trình Xuyên và Kẻ Báng. Dù tính khí nóng nảy, nhưng mỗi khi lỡ lời với ai, liền hối lỗi. Tuy rất sợ hãi việc bắt bớ giam cầm nhưng ngài vẫn luôn chu toàn bổn phận.


Cha Martinô Tạ Đức Thịnh

Sinh năm 1760 tại làng Kẻ Sặt, Hà Nội. Khi lên 18 tuổi, ngài vào Chủng Viện, sau đó thụ phong linh mục và làm thư ký cho Đức Cha Giacôbê. Ngài cũng được sai coi xứ Cửa Bảng, Đồng Chuối, Nam Sang, Trình Xuyên. Tính tình rất mực thước và nghiêm nhặt, rất chú trọng đến việc dạy giáo ký cho trẻ em và khuyên răn những người Kitô khan trở lại.


Thánh Martinô Thọ

Quê tại Kẻ Báng, Nam Định, sinh năm 1787. Từ nhỏ, ngài đã tỏ ra đạo đức, nết na. Được mọi người tin cậy, ngài lãnh nhiệm vụ đi thu thuế trong làng. Về sau được bầu làm trùm họ, kiêm lý trưởng. Ngài sẵn sàng giúp đỡ các linh mục và những người nghèo khó. Ngài bị bắt vì đã chứa chấp cha Ngân trong nhà.


Thánh Gioan Baotixita Cỏn

Sinh năm 1805 tại Kẻ Báng. Tuy là một lý trưởng hung dữ, nhưng lại hăng say việc đạo. Khi có lệnh truy nã các linh mục, ngài đã bạo dạn lãnh dấu cha già Thịnh để rồi cùng bị bắt.

Việc lùng bắt các linh mục tại Kẻ Báng xảy ra vào năm thứ 21 triều vua Minh Mạng. Ngày 30/5/1840, tuần phủ Trịnh Quang Khanh đã đem lính vây làng bắt được ba cha và một số giáo dân liên hệ. Bị giải về Nam Định, ba cha đã phải chịu hình phạt phơi nắng và đánh đập. Riêng hai thánh Thọ và Cỏn bị tra tấn đau đớn nhiều hơn nữa. Quan cai sỉ nhục các ngài bằng cách bắt liếm vết thương của ba cha. Sau nhiều lần dụ dỗ thất bại, quan đã gửi sớ vào triều đình, ngày 08/11/1840 cả năm vị cùng bị trảm quyết.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong các ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: