7-10 Lễ Mẹ Mân Côi

06 / 10/ 2021, 03:10:20

Thiên Chúa ở cùng Mẹ

"Kính mừng Maria, Mẹ đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ". Có lời nào trên cõi đời được nhắc đi nhắc lại nhiều hơn là lời này? Nhưng, một cách nào đó, bất chấp lời cảnh cáo của Chúa là không được lải nhải "như dân ngoại thường làm", thì đây, chúng ta, những người Kitô giáo, chúng ta không ngừng nhắc đi nhắc lại lời cầu đó, trong việc lần chuỗi của chúng ta. Đây không phải để chúng ta "nài xin", mà để được thấm nhuần sâu hơn nữa vào mầu nhiệm triệt để đó: Không phải để nhấn mạnh vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, cho bằng sự thỏa thuận cũng bất ngờ và bất chấp, nhưng dứt khoát của Người, đối với nhân loại quá đơn hèn của chúng ta.

Do đó, khi chúng ta lần chuỗi với tất cả các mầu nhiệm - "năm sự Vui", "năm sự Sáng", "năm sự Thương", "năm sự Mừng" - qua đó, Đức Trinh Nữ đã hiệp thông với ý định của Thiên Chúa để cứu vớt nhân loại, thì chúng ta cũng cùng với Mẹ đón nhận ơn phúc: "Xin cho mọi sự được thực hiện nơi tôi theo như lời Chúa truyền". Chính vì Mẹ muốn thực hiện ý muốn của Chúa Cha mà Con Thiên Chúa sẽ trị vì. Chiến thắng của quyền năng Đấng Tối Cao, của Thần Khí, mà con tim chúng ta kết hiệp khi miệng chúng ta không ngừng đọc lại những lời của thiên thần, chúng ta chắc chắn cũng như ngài rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được.

 

Tác giả: Jean Gautheron - La Croix
Nguồn: http://tinmung.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: