30-4 Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572)

29 / 04/ 2022, 12:04:43

Thánh Piô V, Giáo Hoàng (1504-1572)

 

Thánh Piô V tên thật là Ghiliêri, sinh ngày 17/01/1504 tại làng Boscô (xứ Piémont) Alêsan. Thuở nhỏ, ngài phải đi chăn chiên, đến năm 13 tuổi mới được đi học. Ngài xin nhập dòng Ða Minh và được khấn trọng thể sau đó. Tốt nghiệp thần học ở đại học Bologne, ngài chịu chức linh mục và làm giáo sư ở đó suốt 15 năm. Ðời sống ngài chói ngời đức vâng lời và bác ái. Là một chiến sĩ Phúc Âm, ngài hết sức bệnh vực chân lý Giáo Hội chống lại các bè rối. Ngài được Ðức Giáo Hoàng Phaolô IV đặt làm Bộ Trưởng thánh vụ, Giám Mục Népi và Sutri. Hai năm sau, ngài được phong lên Hồng Y. Ðức Piô IV lại trao ngài tòa Mondovi trong xứ Piémont. Với địa vị cao sang, ngài vẫn sống khắc khổ, ăn mặc thô sơ và từ chối mọi của cải cha mẹ chia cho. Năm 1566, ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Lên ngôi, ngài để ý ngay đến việc thánh hóa hàng giáo sĩ. Khiêm tốn nhưng rất cương quyết, ngài mở rộng lãnh vực hoạt động và đem lại hòa bình cho nhiều quốc gia. Thương người nghèo và bệnh nhân là đức tính nổi bật của ngài: hằng tuần, ngài rửa chân cho các người nghèo. Với ý chí sắt đá, ngài cương quyết bảo vệ đức tin, và bằng mọi cách chống lại các trào lưu tư tưởng ngoại giáo, bè rối.

Với lòng sùng kính Ðức Mẹ đặc biệt, ngài làm mọi việc dưới sự bảo trợ của Mẹ. Ngài lưu tâm nhiều đến việc đào tạo hàng giáo sĩ, thận trọng khi cắt cử các Giám Mục và truyền chức cho các đại chủng sinh.

Ngài chết năm 1572 sau một cơn bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi. Ðức Giáo Hoàng Clêmentê X đã cất ngài lên bậc Chân Phước. 

Và năm 1712, Ðức Clêmentê XI đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh.

 

 

Thánh Giuse Tuân, Linh Mục (+ 1861)

 

Linh mục Giuse Tuân thuộc dòng Ða Minh, sinh năm 1821 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên (Bắc Việt).

Ngài phải chạy trốn vì lệnh cấm đạo gắt gao của vua Tự Ðức. Nhưng đầu năm 1861, ngài bị bắt và bị cầm tù do sự tố cáo của một tên giáo gian. Sau đó, cha Giuse Tuân đã bị trảm quyết vào tháng 4/1861.

Ngài đã được tôn lên bậc Chân Phước do Ðức Thánh Cha Piô XII ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: