30-01 Thánh Tôma Khuông, Linh Mục (+ 1860)

28 / 01/ 2024, 05:01:49

 

Thánh Tôma Khuông sinh quán tại Hưng Yêu, là một linh mục thuộc dòng Ða Minh. Một hôm khi đi qua cầu Trần Xá, vì ngài tránh không đạp Thánh Giá do quân lính đặt giữa cầu, nên bị bắt và bị tống giam. Dù phải chịu những cực hình đau đớn, ngài luôn giữ vững niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngài đã bị trảm quyết ngày 30/01/1860 tại Hưng Yên.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: https://www.catholic.org.tw
Tag:

Các tin đã đưa ngày: