27-6 Thánh Cyrillô, Tiến Sĩ Hội Thánh (+ 444)

24 / 06/ 2024, 03:06:40

 

Cyrillô là cháu của Théophile, Giám Mục Alexandria. Ngay từ buổi thiếu thời, ngài đã tỏ ra những dấu chỉ thiên tài khác thường. Sau khi Ðức Théophile chết (412), được gọi lên thay, ngài chu toàn chức vụ của một vị chủ chăn hiền từ và tài ba.

Ngài chú tâm lo bảo vệ đức tin Công Giáo và canh tân đời sống trong giáo phận. Ngài quan tâm đến đám dân nghèo thất học. Thời đó, ở Ðông Phương nổi lên một lạc giáo khá mạnh do Nestoriô cầm đầu. Theo Nestoriô, Ðức Maia không phải là Mẹ Thiên Chúa, mà chỉ là Mẹ Chúa Giêsu xét về nhân tính mà thôi. Như vậy, Nestoriô phủ nhận hai bản tính nơi Chúa Giêsu, đồng thời phủ nhận cả mầu nhiệm Nhập Thể. Ðức Cyrillô đã cấp thời đệ trình lên Ðức Thánh Cha và Tòa Thánh đã chỉ thị cho ngài chống lại bè rối. Trong những lần tranh luận với Nestoriô, lúc đó là Giám Mục Constantinople, ngài luôn tỏ ra một chủ chăn bình tĩnh và nhã nhặn, nhưng rất cứng rắn về giáo thuyết. Tòa Thánh đã loại Nestoriô ra khỏi Giáo Hội Công Giáo. Về vấn đề này, Giáo Hội đã xác định rõ ràng (431) chính Thiên Chúa đã trở thành người thật. Chính bản tính Thiên Chúa đã hợp với bản tính nhân loại trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria. Vậy, Ðức Maria phải là Mẹ Thiên Chúa.

Sau biến cố bè rối Nestoriô, ngài đem hết năng lực bảo vệ toàn vẹn đức tin Công Giáo và tái lập hòa bình cho giáo phận, đã bị giáo thuyết đầu độc nhiều năm.

Ngài tạ thế ngày 28/6/444. Ðức Giáo Hoàng Cêlestinô đã tôn ngài danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh.

 

Thánh Tôma Toán, Thầy Giảng 

(+1840)

 

Thánh Tôma Toán sinh năm 1765 tại Cần Phan, tỉnh Nam Ðịnh, là thầy giảng thuộc dòng Ða Minh. Khi bị bắt tại Nam Ðịnh, ngài đã cao niên, khoảng 74 tuổi.

Trong tù, ngài bị quan tỉnh Trịnh Quang Khanh tra tấn dã man, vì quá già yếu không chịu nổi, ngài đã ngã lòng chối đạo. Nhưng liền sau đó, ngài thống hối và tuyên xưng đức tin trở lại. Trong thời gian sau này, nhiều lần ngài bị tra tấn tàn ác, phải nhịn đói và chịu khát, nhưng ngài luôn bình tĩnh chịu đựng, có ý đền tội cũ. Cuối cùng vì sức yếu, lại bị tra tấn và nhịn ăn uống. Ngài đã chết rũ tù ngày 27/6/1840. 

Ðức Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: https://www.catholic.org.tw
Tag:

Các tin đã đưa ngày: