26-01 Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục

25 / 01/ 2024, 04:01:36

Được Đức Kitô lôi cuốn

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, liệu con có ngần ngại trên con đường phải dấn bước chăng? Liệu con có đón nhận Chúa ngay, như phần con được hưởng chăng? Con sẽ hướng về ai đây? Chúa mới có lời hằng sống. Ngài đã từ trời xuống để làm cho con điều mà không ai ở thế gian này có thể làm được. Chỉ Đấng từ trời xuống mới có thể đưa dẫn con lên trời. Tự con thì chẳng thể đủ sức mà leo lên núi cao được.

Cho dù khi con đã tận lực phục vụ thế gian này, cho dù khi con đã làm đủ mọi bổn phận (theo như định nghĩa của con người), thì liệu thế gian, với tất cả thiện chí của nó, có thể giúp gì được cho con chăng? Cho dù con có giữ vững địa vị của mình, có đối xử tốt với mọi người, có được danh thơm tiếng tốt, có thực hiện những sự vĩ đại và được mọi người biết đến, cho dù danh tiếng con có rạng ngời sử xanh đi chăng nữa, thì con cũng chẳng tiến thêm được bước nào trên đường đến nước trời.

Con xin được chọn Chúa ngay từ đời này như phần gia nghiệp của con, bởi vì Chúa là Đấng Hằng Sống, Đấng bất tử. Con xin từ bỏ các tà thần. Con xin dâng mình con cho Chúa. Lạy Chúa, Chúa là lời con cầu khẩn. Xin Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con, ban cho con sức mạnh và đón lấy con vào trong lòng Ngài.

 

Tác giả: John Henry Newman
Nguồn: http://tinmung.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: