25-01 THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

24 / 01/ 2023, 03:01:27

 

"Hãy bắt chước tôi"

Thánh Phaolô dám đưa mình ra làm gương cho người khác. Ta đọc thấy trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: "Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô". Lời đó có làm chúng ta thấy dội không? Nếu có thì chúng ta đã lầm to rồi. Cái mà chúng ta gọi là sự "khiêm tốn" thật ra nhiều khi chỉ là khiêm tốn giả hiệu. Nếu thánh Phaolô chẳng bắt chước Đức Kitô, thì lời ngài quả thật là kiêu căng không đúng chỗ. Mỗi người chúng ta là duy nhất, sống trong những hoàn cảnh khác nhau về cả không gian lẫn thời gian, không ai cần phải bắt chước ai. Nhưng điều đáng bắt chước nơi Thánh tông đồ, đó là cách ngài trọn vẹn dấn thân trong lòng tin, với tất cả thiện chí, cho đến mức nhiều khi trở nên dai dẳng khó chịu.

Ngài là một vị thánh, nhưng ngài không hoàn hảo, theo như cách hiểu của con người. Chúng ta không nên lẫn lộn hai chữ ấy, ngoại trừ khi Đức Giêsu rao giảng: "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48). Sự hoàn thiện đó, chúng ta không thể bắt chước như khỉ bắt chước người! Chúng ta phải mang những bất toàn vẫn cứ dính chằng chằng nơi con người mình, mà trở nên thánh. Thánh Phaolô đã chỉ lối cho chúng ta. Chúng ta có thể cảm tạ thánh nhân và để cho lời cầu nguyện của ta hoà nhập với lời nguyện của ngài.

 

Tác giả: Michel Quesnel
Nguồn: http://tinmung.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: