24/01: THÁNH PHANXICÔ SALÊSIÔ GIÁM MỤC - TIẾN SĨ HỘI THÁNH

22 / 01/ 2024, 04:01:45

Ngày 24 tháng 01

THÁNH PHANXICÔ SALÊSIÔ
GIÁM MỤC - TIẾN SĨ HỘI THÁNH

(1567-1622)
Thánh Phanxicô chào đời tại biệt thự Sales miền Annecy nước Pháp ngày 21/8/1567. Nhờ ảnh hưởng tốt của song thân, Phanxicô đã trở thành một thiếu niên chăm chỉ và đạo đức. Ngài theo học triết lý và thần học tại Balê, đậu tiến sĩ luật tại Padoua. Dù tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn, Phanxicô cũng quyết từ bỏ mọi sự để dâng hiến cuộc đời cho Chúa.

Năm 1595, ngài thụ phong linh mục. Điểm đáng lưu ý nhất trong cuộc đời của ngài là siêng năng dọn bài giảng và dạy giáo lý tân tòng. Ngài được Đức Giám Mục Granier đề cử làm nhà giảng thuyết chính thức để chống lại bè rối Cavil ở Challais. Với một tâm hồn vui tươi, lòng cậy trông phó thác, sau khi trải qua nhiều khó khăn gian nan, ngài đã dẫn về cho Giáo Hội khoảng 72 ngàn người trong bè rối. Sau khi Đức Giám Mục Granier từ trần, ngài được phong làm Giám Mục năm 1602. Ngài đã sáng lập dòng Chị Em Con Đức Mẹ, sau được đổi sang dòng Thăm Viếng. Năm 1622, ngài qua đời tại Lyon.

Đức Alaxandre VII phong ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1877.

Đức Piô IX lại phong ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: