24-6 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

16 / 07/ 2021, 04:07:20

 

 

"Có một người được Thiên Chúa sai đến, người đó tên là Gioan, ông đến để làm chứng cho ánh sáng" (Ga 1,6). Ðó là lời mở đầu Phúc Âm IV mà Thiên Chúa đã dùng để ám chỉ vị sứ giả của Ðấng Cứu Thế. Ðịa vị của ngài rất quan trọng trong hàng các tiên tri của lịch sử dân Chúa. Ngay từ lúc sinh ra, Thiên Chúa đã bao bọc ngài bằng những dấu lạ, và người đương thời băn khoăn tự hỏi: rồi đây con trẻ này sẽ làm nên những gì?

Ðến tuổi khôn lớn, ngài từ giã gia đình vào trong rừng vắng sống đời cầu nguyện và khổ hạnh. Phúc Âm ghi lại: "Thức ăn của ngài là châu chấu và mật ong rừng, áo ngài mặc là tấm da thú". Thân xác ngài phải chịu cơ cực, nhưng tinh thần của ngài lại đầy nguồn ơn thánh phong phú.
Năm thứ XV, dưới thời hoàng đế Tibêriô Cêsarê, Phontiô Philatô đang làm tổng trấn xứ Giuđêa, Thiên Chúa đã gọi ngài từ hoang địa để rao giảng phép Rửa thống hối, kêu gọi mọi người thành tâm sửa soạn ngày Ðấng Cứu Thế đến. Toàn dân Do Thái đổ xô nghe ngài giảng và chịu phép Rửa. Rất nhiều người tin vào ngài, nhưng ngài vội minh xác: "Tôi không phải là Ðấng Cứu Thế, sẽ có một người đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày Người" (Lc 3, 16). Chúa Giêsu cũng đã đến xin ngài làm phép Rửa. Thánh nhân đã nhận ra Người và chỉ cho các môn đệ của mình biết Ðấng Cứu Thế.

Sứ mạng dọn đường cho Ðấng Cứu Thế được ngài thi hành rất nghiêm chỉnh. Ngài đã quở trách Hêrôđê vì vua đã lấy vợ em mình. Ngài bị tống giam vào ngục và cuối cùng bị chém đầu vì đã cương quyết làm chứng cho chân lý.

 


Nguồn: https://www.catholic.org.tw
Tag:

Các tin đã đưa ngày: