22/5: THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY & LAURENSÔ NGÔN

21 / 05/ 2021, 04:05:31

Ngày 22 tháng 5

THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY
QUAN THÁI BỘC (+ 1857)

Thánh Micae Hồ Đình Hy sinh năm 1808 trong một gia đình quan lại và đạo đức tại làng Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra có nhiều điểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi chưa đầy 19 tuổi, ngài đã được cất nhắc lên làm thư lại cửu phẩm bộ công, và năm sau ngài lập gia đình.

Chân Phước Micae Hy đã sống chết với nhiệm vụ được trao phó, thương yêu bề tôi, chăm sóc kẻ bệnh hoạn, luôn luôn phục vụ công ích và không màng chi đến danh lợi, đến của cải phi nghĩa. Chính nhờ những đức tính quý báu ấy, ngài đã được thăng quan dần cho tới hàm tam phẩm làm thái bộc trông coi mọi việc trong đền vua. Về đời sống đạo đức, ngoại trừ một thời gian ngắn ngài sống bê tha biếng trễ, nhưng rồi đã ăn ăn hối lỗi và trở nên tấm gương sáng soi chung cho mọi người. Ngài đã được bầu làm trùm họ và phụ tá cho Đức Giám Mục địa phận.

Đến cuối năm 1856, một số các vị quan vốn ghét ngài vì thường bị ngài ngăn chặn trong những việc bất chính nên đã manh tâm dâng sớ tâu vua để tố cáo ngài về nhiều chuyện do họ bịa đặt: nào là liên lạc với Tây để âm mưu làm loạn, nào theo đạo Gia Tô trái lệnh triều đình.v.v... Vua Tự Đức, vì đang sẵn ghét đạo, nên dù quý mến quan thái bộc, cũng đã truyền lệnh bắt ngài. Bị cách chức, bị tra khảo nhiều lần và bị hành hạ nhiều cách đến nỗi ngài gần phải buông xuôi, nhưng nhờ sự nâng đỡ của Đức Giám Mục và nhờ có đức tin vững chắc nên cuối cùng ngài đã được lãnh nhận triều thiên tử đạo ngày 22/5/1857 do án trảm quyết tại pháp trường An Hòa (Huế).

Ngày 02/5/1909, Đức Thánh Cha Piô X đã phong ngài lên hàng Chân Phước tử đạo.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


----------------------------------------


THÁNH LAURENSÔ NGÔN
GIÁO DÂN (+ 1862)
Thánh Laurensô Ngôn là một thanh niên Công Giáo rất đạo đức và nhiệt thành. Trước kia ngài đã bị tống giam vì từ chối bước qua Thánh Giá, nay vì cơn bách hại càng ngày càng gay gắt, nên ngài đã bị bắt lại lần thứ hai. Dù bị cầm tù, ngài vẫn can đảm khuyên các bạn giữ vững đức tin. Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của quan tòa, ngài vẫn cương quyết trả lời: "Tôi tin kính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng trời đất, và sẽ không khi nào đạp lên Thánh Giá. Nếu quan để tôi sống thì hay lắm, bằng không, tôi vẫn hân hoan đón nhận cái chết".

Vì những lời anh hùng đó, ngài đã bị trảm quyết ngày 22/5/1862 tại Nam Định, sau tám tháng rưỡi tù tội đày ải.

Đức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước ngày 29/4/1951.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Nguồn: http://kinhthanhvn.org/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: