20/11: Thánh Phanxicô Xaviê Cần, Thầy Giảng

20 / 11/ 2014, 03:11:22

Ngày 20 tháng 11

Thánh Phanxicô Xaviê Cần,
Thầy Giảng (+ 1837)Thầy giảng Phanxicô Xaviê Cần sinh năm 1803 tại Sơn Miêng, Hà Nội. Lớn lên, dâng mình cho Chúa trong bậc thầy giảng, ngài được sai giúp cha M. Retord. Vì sống đạo đức sốt sắng, người đương thời gọi ngài là "ông thánh". Ngày 20/4/1836, khi đi công tác, ngài bị bắt gần làng Kẻ Vạc vì bị tình nghi là linh mục. Trong tù, rất nhiều lần ngài bị dụ dỗ bước qua Thập Giá. Một hôm, quan làm một hình chữ thập và bảo ngài: "Đây là chữ thập..., cứ nhắm mắt bước qua rồi đi xưng tội sau". Ngài nhất quyết từ chối. Vì không lay chuyển nổi, quan kết án ngài bị xử giảo. Ngày 20/11/1837, ngài lãnh nhận triều thiên tử đạo tại pháp trường Ô Cầu Giấy.

Ngày 27/5/1900, Đức Lêô XIII phong ngài lên bậc Chân Phước.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: