17/9: Thánh Rôbertô Bellarminô, GMTSHT và Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, LM

16 / 09/ 2021, 02:09:15Ngày 17 tháng 9

Thánh Rôbertô Bellarminô
Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

(1542-1621)Thánh Rôbertô sinh ngày 04/10/1542 tại Montepuciano nước Ý. Mẹ ngài là Cynthia Cervin, chị của Đức Giáo Hoàng Marcellô II. Lúc còn thiếu thời, Rôbertô đã tỏ ra có nhiều điểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi lên 18 tuổi, ngài xin gia nhập dòng Tên ở La Mã và năm 1569, ngài được gửi đi du học tại Louvain. Sau khi mãn học ở đó, Robertô đã lãnh chức linh mục. Nhờ sự thông minh uyên bác, ngài được bầu làm giáo sư ngay tại đại học Louvain trong 6 năm liền. Trong thời gian ấy, ngài đã tổ chức nhiều cuộc tranh biện về đủ mọi đề tài và bao giờ vấn đề cuối cùng cũng được giải đáp một cách rành rẽ và thỏa đáng. Ít lâu sau, ngài được cử làm Giám Tỉnh dòng Tên ở Naples. Năm 1596, Đức Giáo Hoàng Clêmentê IV phong ngài làm Hồng Y, nhưng vì khiêm nhượng ngài đã không mang sắc phục. Đến năm 1602, ngài lại được phong Giám Mục.

Ở bất cứ chức vụ nào, ngài cũng đem hết tài sức ra phụng vụ nước Chúa bằng giảng thuyết, làm phúc bố thí và củng cố tinh thần đạo đức mọi giới trong Giáo Hội. Ngài được đề cử làm cố vấn, giữ nhiều chức vụ trong bộ truyền giáo và nghi lễ. Ngài phải đương đầu với nhiều cuộc tranh luận gay go về quyền bính của Đức Giáo Hoàng và giáo thuyết Đức Maria đồng trinh. Ngoài ra, ngài còn viết nhiều sách rất có giá trị về tu đức.

Ngày 17/9/1621, ngài được an nghỉ trong Chúa sau một cơn sốt nặng trong dịp tĩnh tâm hằng năm ở nhà dòng thánh Anrê.

Năm 1930, Đức Giáo Hoàng Benoit XV đã phong ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh.


*******


Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
Linh Mục (+ 1798)

Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh tại Huế. Thân phụ ngài là ông Cai Lương. Lớn lên, ngài được theo học tại Kinh đô và gia nhập đội ngự lâm quân. Trước những tại họa dồn dập xảy đến, ngài phải trốn ra Bắc Kỳ và nuôi ý hướng dâng mình cho Chúa. Ngài được Đức Giám Mục địa phận Đông Bắc Kỳ nhận nuôi và dạy thần học. Sáu năm sau, ngài thụ phong linh mục.

Sau 6 năm hoạt động, ngài được cử vào kinh, và khi đã hoàn tất nhiệm vụ giao phó, ngài về quê thăm mẹ già nghèo đói và tàn tật. Với sự giúp đỡ của dân làng, ngài dựng lại cho mẹ một ngôi nhà nhỏ và nhờ mấy người cháu săn sóc. Nhưng lệnh cấm đạo càng ngày càng dữ dội, vì bị tố giác, ngài bị bắt ngay tại quê ngày 08/8/1798 với một nhóm giáo dân nữa.

Suốt 40 ngày tù ngục, mặc dù bị đánh đập nhiều lần, ngài luôn giữ vững một đức tin không lay chuyển.

Ngày 17/9/1798, ngài bị điệu đi xử cùng với 6 tên trộm cướp. Theo thói quen, nhà vua ban cấp cho mỗi tử tội một số tiền để tùy nghi mua đồ ăn thức uống trước khi chết, nhưng ngài gửi số tiền ấy để bố thí cho người nghèo khó.

Ngài bị trảm quyết, hưởng thọ 42 tuổi, dưới thời Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn. Thi hài ngài được đem về chôn tại họ Dương Sơn.

Ngày 27/5/1900, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: