17-3 Thánh Patriciô, Giám Mục (385-461)

16 / 03/ 2016, 02:03:59

 

 

Thánh Patriciô được gọi là tông đồ xứ Ái Nhĩ Lan. Mặc dù chúng ta không có đầy đủ sử liệu hầu làm sáng tỏ về những chặng đường sứ mạng của ngài, tuy nhiên chúng ta có thể chắc chắn rằng ngài sinh tại Bretagne khoảng năm 385. Sau khi bị bọn cướp bắt đi làm nô lệ, ngài trở về quê hương và quyết định dâng hiến cuộc đời vào công cuộc truyền bá Phúc Âm. Ngài đã được Ðức Giáo Hoàng Célestin đặt làm Giám Mục tiên khởi Ái Nhĩ Lan vào năm 431. Ngài đã dùng mọi tài năng khéo léo để rao giảng hầu mọi người nhận biết Chúa Giêsu. Dù vậy, đức tin vẫn chưa bén rễ sâu trong tâm hồn nhiều người tại vùng đất này.

Ngài đã nêu cao đức tin anh dũng bằng một nếp sống cầu nguyện và khổ hạnh. Ngài qua đời năm 461 tại Down. Nhờ ngài, Giáo Hội Ái NHĩ Lan đã kiên vững với ngọn lửa tông đồ bừng cháy và đã trở nên hòn đảo của các vị thánh.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: