14-5 Thánh Matthias, Tông Ðồ

14 / 05/ 2024, 03:05:00

 

 

Chúng ta chỉ biết đến thánh Matthias qua bài tường thuật về các tông đô chọn lựa ngài thế chỗ cho Giuđa sau ngày Chúa về Trời. Bài diễn văn của thánh Phêrô trước khi bắt thăm đã nêu lên những điểm vô cùng quan trọng. Theo ngài, các tông đồ phải là những người thuộc nhóm mười hai, do Chúa Giêsu thiết lập để tiếp tục rao giảng Phúc Âm. Một kẻ trong nhóm mười hai đã phản bội, vì thế phải tìm người khác thay thế, vì con số mười hai đã được mạc khải: dân tộc mới của Thiên Chúa được xây dựng trên nền tảng mười hai tông đồ, như xưa dân Israel, trên mười hai người con của Giacop. Ðiều kiện để được chọn làm tông đồ là đã theo Chúa, từ lúc Chúa chịu Phép Rửa đến khi về trời, hầu có thể trở nên chứng nhân về sự phục sinh khải hoàn. Phải sống với Chúa, nghe Chúa giảng dạy, trong tình thân mật, phải ăn uống với Chúa sau ngày sống lại, nhờ đó mới có thể mạnh dạn loan truyền và sẵn sàng lấy máu đào minh chứng cho chân lý. Thánh Matthias đã được chọn và ngài đã hăng say chu toàn sứ mạng Chúa giao phó.


Nguồn: https://www.catholic.org.tw
Tag:

Các tin đã đưa ngày: