13-2 Thánh Laurensô Hưởng, Linh Mục (1802-1856)

12 / 02/ 2024, 02:02:53

 

 

Thánh Laurensô sinh năm 1802 tại Tụy Hiền, xứ Kẻ Sải, tổng Trinh Khiết, Hà Nội. Ngài gia nhập Chủng Viện Vĩnh Trị, nhưng vào năm Minh Mạng thứ XIV, cơn bách đạo càng ngày càng gay gắt nên Chủng Viện phải tạm đóng cửa. Ngài phải về gia đình. Mọi người đều mến phục lòng đạo hạnh và đức bác ái của ngài. Sau một thời gian, ngài trở lại Chủng Viện và tiếp tục học. Sau khi thụ phong linh mục, ngài làm việc tại các xứ Giang Sơn, Lạc Thổ, Yên Lộc và Bạch Bát.

Ðến thời cấm đạo dưới thời Tự Ðức, năm 1855, khi đi kẻ liệt, ngài bị bắt trên sông tại làng Vân Du. Ngài bị giam ở huyện Yên Mô một thời gian rồi bị áp giải về tỉnh Ninh Bình. Tại đây, mặc dầu bị tra khảo đánh đập nhiều lần, ngài vẫn hiên ngang tuyên xưng đức tin và ước ao được phúc tử đạo.

Ngày 13/02/1856, ngài bị trảm quyết tại pháp trường Ninh Bình. 

Ðức Giáo Hoàng Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 02/5/1909.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: https://www.catholic.org.tw
Tag:

Các tin đã đưa ngày: