01/05: THÁNH GIUSE THỢ, AUGUSTINÔ ĐÔNG & GIOAN ALOISIÔ HƯƠNG

30 / 04/ 2021, 10:04:12

Ngày 01 tháng 05

THÁNH GIUSE THỢ


Trước khi trở thành lễ lao động tại Âu Châu, ngày 01 tháng 5, từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đã được ghi dấu bằng những phong trào tranh đấu để nâng cao đời sống thợ thuyền. Giáo Hội đã lắng nghe tiếng kêu cứu ấy. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII và Piô XI đã mở ra những chân trời mới trong thế giới cần lao. Sau cùng đức Piô XII đã muốn nhuộm thắm ngày hôm nay với màu sắc Kitô Giáo, dưới sự che chở của thánh Giuse thợ. Ngài không phải chỉ là một người thợ mộc Nagiareth, mà còn là một mẫu gương sáng chói cho chúng ta noi theo; suốt ba năm trường, ngài đã làm việc cho Chúa Giêsu và trong sự thân mật nghĩa thiết với Chúa Giêsu.

Xưởng thợ thánh Giuse còn chiếu tỏa một luồng ánh sáng mới trên công việc của chúng ta. Sự làm lụng công việc không phải chỉ là một phương tiện cải tạo bản thân và phụng sự cộng đoàn xã hội, mà còn giúp ta tham dự vào thân phận Con Thiên Chúa làm người, mời gọi chúng ta kết hiệp với những khổ đau của Đức Kitô. Trong ý nghĩ ấy, sức lao động là một bước tiến tới cùng Thiên Chúa.******

THÁNH AUGUSTINÔ ĐÔNG (Schoeffler) 
Linh Mục (+ 1851)

GIOAN ALOISIÔ HƯƠNG (Bonnard)
Linh Mục (+ 1852)

Cố Đông tên thật là Augustinô Schoeffler

Chào đời ngày 22/11/1822 tại Mittebronn bên Pháp. Sau khi theo học Tiểu Chủng Viện Pont à Mousson và Đại Chủng Viện Nancy, ngài đã gia nhập hội Thừa Sai Balê ngày 09/10/1846, và được thụ phong linh mục ngày 29/5/1847. Sau đó, ngài xuống tàu sàng truyền giáo tại địa phận Tây Bắc Kỳ.

Tháng 10/1849, ngài được Đức Cha Retord bổ nhiệm coi sóc Sơn Tây giữa lúc vua Tự Đức bắt đầu cấm đạo. Tháng 3/1851, ngài bị bắt đang lúc giảng tuần đại phúc tại họ Bầu Nọ. Trong lao tù, ngài luôn vui vẻ và tuyên xưng đức tin. Mặc dù đã bị lên án tử hình, ngài vẫn được bọn lính canh đối xử tử tế.

Ngày 01/5/1851, cố Augustinô Đông bị trảm quyết ở Sơn Tây. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn ngài lên hàng Chân Phước ngày 27/5/1900.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Cố Hương tên thật là Gioan Aloisiô Bonnard

Sinh ngày 01/3/1824 tại Saint Christo en Jarret bên Pháp. Ngài vào Chủng Viện Saint Jodard, học triết tại Alix, thần học tại Lyon, và nhập hội Thừa Sai Balê ngày 04/11/1846. Thụ phong linh mục ngày 23/12/1848, và hai tháng sau ngài lên đường truyền giáo.

Ngài tới Bắc Kỳ vào tháng 5/1850 gặp thời cấm đạo của vua Tự Đức. Sau ít tháng học chữ nho, ngài được Đức Cha Retord cử đi coi xứ Kẻ Báng và Kẻ Trình. Đến ngày 21/3/1852, cha Gioan bị bắt và giải về Nam Định rồi bị án trảm quyết ngày 01/5/1852 gần Nam Định. Thủ cấp và thi hài vị anh hùng tử đạo bị ném xuống biển, nhưng giáo hữu đã vớt được và đem về mai táng tại Chủng Viện Vĩnh Trị.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Nguồn: http://www.catholic.org.tw/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: