01/01 THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

31 / 12/ 2023, 04:12:51

 

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ không ai dám “ tuyên xưng “ điều ấy , danh xưng ấy, nếu như không có tín điều từ Giáo Hội. Vâng, thật vậy, Tín Điều Đức Trinh Nữ Maria Trọn Đời Đồng Trinh là Mẹ Thiên Chúa là một trong bốn tín điều cao trọng, mà Giáo Hội đã long trọng tuyên tín.

 

Tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có từ năm 431, do Công Đồng Epheso, nhưng vẫn đứng thứ II sau tín điều “Trọn Đời Đồng Trinh ” vào thế kỷ thứ 3.

 

Như vậy, trải qua thời gian hơn 16 thế kỷ, tín điều trên vẫn được duy trì bền vững, cho đến đời Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, được thiết lập vào ngày 11/10 hằng năm. Nhưng, đến đời Đức Phaolo đệ VI, được đổi sang ngày 01/01 hằng năm. Như vậy, ngày 0I/01 là ngày “ Hoà Bình Thế giới”. Ngày mà, Liên Hiệp Quốc thiết lập để tôn vinh nền hòa bình cho thế giới.

 

Vâng, theo điều tuyên tín từ Công Đồng Êphêsô (431) thì: "Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa không phải là Đức Maria sinh ra bản tính Thiên Chúa, mà là Đức Trinh Nữ Maria đã sinh ra một Người Con, Người Con là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Đức Maria không những sinh ra phần xác thể (tức sự hữu hình) của Chúa Giêsu, mà còn sinh ra Mầu Nhiệm Cứu Chuộc của Đấng đã có trước Mẹ. “

 

Rõ ràng, căn cứ vào Lời Tin Mừng hôm nay (Lc 2,16 -21) , chúng ta thấy rõ sự thật nầy.” Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đật tên cho Hài Nhi là “GIÊSU”, đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng Mẹ.” (Lc 2,21)

 

Như vậy, GIÊSU là Con Bà Maria, GIÊSU có nghĩa là : ”Đấng Cứu Chuộc“ hay “Giải Thoát”. Nhưng, GIÊSU là Ngôi Lời của Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, vậy, Đức Bà Maria là “MẸ THIÊN CHÚA “.

 

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng : “Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. … “ ( 16)

 

Như vậy, cảnh tượng Gíáng Sinh là một quang cảnh đơn sơ, mộc mạc, có một Thánh gia, nơi đó ẩn chứa một mầu nhiệm thiêng liêng, nơi Ngôi Lời đã làm Người. Một người mẹ đã hạ sinh một Người Con, nhưng Người Con ấy là Đấng được sinh ra để cứu chuộc nhân loại. Cùng với người Dưỡng Phụ là thánh Giuse, một con người “làm chứng” về một mầu nhiệm. Vâng, thánh Giuse , với vai trò chứng nhân là một người công chính, âm thầm nhưng cao trọng, bởi vì ngài đã đóng trọn “vai trò” trong lịch sử cứu độ của Ngôi Lời thiên Chúa. Một sự chở che, một sự săn sóc, một sự cung kính Hài Nhi , Con Thiên Chúa . Một mầu Nhiệm quá đỗi lớn lao của Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người, Con Thiên Chúa, có nghĩa là “Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người”. Nhưng, Ngôi Vị ấy được Nhập Thể trong cung lòng của Một Trinh Nữ, Vâng, Trinh Nữ ấy tên là MARIA.

 

Vâng, một tước vị cao cả tuyệt vời, một cung lòng vẹn sạch, không tỳ ố, một nơi chốn cho Ngôi Vị Thiên Chúa ẩn mình. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria Tron Đời Đồng Trinh là một tín điều cao trọng, hẳn nhiên , Mẹ là MẸ THIÊN CHÚA .

 

Vâng, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã đặt ngày lễ nầy vào ngày 01/01 hằng đầu là hợp lý, mặc nhiên là tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, đấng đã sinh ra một Mầu Nhiệm là Đức Giêsu – Kitô, hầu cứu chuộc thế gian. Đức Kitô là vị Vua Hòa Bình, vậy, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Vua Hòa Bình là Đấng mang lại sự Bình An tuyệt đối bởi Thiên Chúa.

 

Khởi đi từ bài đọc I hôm nay ( Ds 6, 22 -27), Thiên Chúa phán cho Moisen về phương cách để Ngài chúc phúc là : “ Kêu cầu Danh Ngài, là bảo hộ, thương xót và ban bình an “.

 

Bài Đọc II Thư Thánh Phaolo gởi cho Gíao Đoàn Galat ( Gl 4, 4-7) như sau : “ Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Mình tới, sinh ra làm Con một người phụ nữ, và sống dưới lề luật…. “ ( c 4)

 

Vâng , sự suy luận của nhân thế muôn đời là của nhân thế, nhưng sự thông ban Thần Khí là sự thông hiểu. sư thông ban mầu nhiệm hầu những vị tông đồ kế tục là các Đức Giáo Hoàng định tín được những sự lạ lùng bởi Thiên Chúa.

 

Như vậy, tước hiệu  “Nữ Vương Hòa Bình “, hay “Nữ Vương ban sự Bình An”, chính là sự xác quyết những định tín về Đức Mẹ. Vâng, chỉ có đấng sinh ra Vua Hòa Bình là Đức Giêsu- Kitô, thì đấng ấy xứng danh là Mẹ Thiên Chúa và người hằng chuyển cầu ơn Hòa Bình cho thế gian, và như lời Giao1 Hội hằng kêu cầu Mẹ : “Thánh Maria , Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nầy và trong giờ lâm tử “ ./. Amen

 

Lạy Thiên Chúa là Cha, dù nhân loại bất xứng, nhưng Cha hằng tuôn đổ ơn lành, như xưa Cha đã khấng ban qua ngôn sứ Moisen, là : “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ chúc phúc “.  Vì vậy, Thánh Tử Giêsu là một nguồn ân phúc nơi Cha đã ban xuống trên nhân loại, ngõ hầu nhờ Người mà muôn loài được diễm phúc. Nhưng, khi sinh ra làm Người, thì người đã chọn cho mình một người Mẹ, để ứng nghiệm Lời Cha. Ngôi Lời đã tự hạ và được sinh ra bởi một Trinh Nữ Maria, vâng, Trinh Nữ ấy chính Mẹ Thiên Chúa, bởi vì đã hạ sinh Ngôi Lời là Thiên Chúa thật.

 

Xin cho con người mọi thời đại biết nhận ra chân lý đích thật ấy mà tôn thờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ./. Amen

 

Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu, là Con Đức Mẹ, xin Người chúc sự bình an cho chúng con khi nầy và trong giờ lâm tử . Amen

 

01/01/2017

P.Trần Đình Phan Tiến


Nguồn: http://thanhlinh.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: