Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Chúa Thánh Thần

Sáng Chúa Nhật ngày 19/5, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Đền thờ Thánh Phêrô với rất đông các tín hữu.

Giáo hội Việt Nam
ỦY BAN GIÁO DÂN - THƯỜNG HUẤN THÁNG 05/2024: NGƯỜI TRẺ & TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN: XÂY DỰNG GIÁO HỘI TƯƠNG LAI

Người trẻ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững và thích ứng của Giáo hội trong thời đại mới. Vai trò của họ không chỉ dừng lại ở việc kế thừa, mà còn là những người đổi mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Giáo hội. Việc tạo điều kiện và khuyến khích giới trẻ tham gia vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội là yếu tố then chốt để Giáo hội không chỉ duy trì mà còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Sự kiện